martes, 29 de enero de 2008

Grafiteclo con rubayata

___________________________oo__ El Corán,
________________________OOOOo_ este libro supremo, ^^
____________________OOOOOO0_ los hombres lo leen a veces,
_____________ooooOOOOOo_____OOOo_ ¿pero cual de ellos
______________OOO°_OOO___oOOOOOO_ se deleita cada día?
_______________°°°__OOOoOOOOOO0°
__________________oOOOOO°°_
_____________OOOOOOOO__ En el borde de todas las copas
________OOOOOO0°OO°O0_ llenas de vino hay cincelada
________OOOO°___OO°_OO_________________una
_________°°°_____OO°__OOo_____________máxima secreta
_______________oOO____OOo_________________que
______________oOO_____OO00_ estamos obligados
_____________OO°_______OOOo_ a saborear ^^
___________oOO_________OOOOo_____________Esta es
__________OO°___________OOOOOo____ :) otra
________OO°______________OOOOOOo______rubayata
_______OO________________OOOOOOOOo______de
_____O____________________OOOOOOOOOO00o__
____°_______________________OOOOOOOOO°_Omar Khayyam
______________________________OOO°°_*[Adiós y tal tal tal]*

No hay comentarios: